ძირითადათ იაპონიაში, ავტომობილის გაყიდვა ხორციელდება  საავტომობილო აუქციონების მომსახურეობების გამოყენებით. სულ იაპონიაში წარდგენილია 30–მდე მსხვილი სააუკციო კომპანია რომლებიც მუდმივად უწევენ ორგანიზებას დაახლოებით 200 საავტომობილო აუქციონს ქვეყნის მასშტაბით.

ავტომობილების დიდი ნაწილი რომელსაც გთავაზობთ ჩვენი კომპანია შეძენილია ზემოხსენებულ საავტომობილო აუქციონებზე.


ავტომობილის შეძენა იაპონურ აუქციონზე – ეს არის შესაძლებლობა შეიძინოთ ავტომობილი, რომლის მდგომარებაც არის საფუძვლიანად შესწავლილი აუქციონზე და დოკუმენტურად დაფიქსირებული დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.


ჩვენს კომპანიისა და უცხოურ მყიველს შორის, აუქციონი წარდგენილია როგორც მესამე დამოუკიდებელი მხარე,რომელიც აწვდის მყიდველს ობიექტურ შეფასებას ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ, და ასევე აძლევს უნიკალურ საშუალებას დამოუკიდებლად განახორციელოს ამა თუ იმ ავტომობილის მოძიება–შერჩევა.

Nakatomi Trading


© “Nakatomi Trading” Ltd., 2010

     ავტომობილები 
     აუქციონიდან
დაგვეკონტაქტეთKontakty_GE.html
მთავარ გვერდზეGlavnaa_GE.html
შეძენის ეტაპებიEtapy_pokupki_GE.html
აუქციონის ლისტიAukcionnyj_list_GE.html
აუქციონების ნუსხაSpisok_aukcionov_GE.html